LOKALIZACJA:
INWESTOR:
AUTORZY:
WSPÓŁPRACA AUTORSKA:
PROJEKT KONKURSOWY:
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:
NAGRODA:
WIĘCEJ DANYCH
ZESPÓŁ:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:
AKUSTYKA I TECHNOLOGIA SCENY:
KONSTRUKCJA, HVAC, EKOLOGIA:
MODEL FIZYCZNY:
WIZUALIZACJE: