LOKALIZACJA:
INWESTOR:
AUTORZY:
WSPÓŁPRACA AUTORSKA:
AKUSTYKA:
PROJEKT KONKURSOWY:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
WIĘCEJ DANYCH
ZESPÓŁ KONKURSOWY: