LOKALIZACJA:
INWESTOR:
AUTOR:
WSPÓŁPRACA AUTORSKA:
AKUSTYKA:
PROJEKT KONKURSOWY:
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:
WIĘCEJ DANYCH
ZESPÓŁ KONKURSOWY: